Ing. Jaroslav Kocourek vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor se zaměřením na filmovou a televizní techniku. Později studoval kameru na Filmové fakultě AMU.

Od roku 1982 pracuje v režijních komplexech České televize. Jako externí kameraman spolu s režisérem Janem Hoškem natočil pro Českou televizi zhruba padesát dokumentárních filmů převážně s přírodovědnou tématikou.

Jako fotograf spolupracuje od 90. let s několika nakladatelstvími (freytag & berndt, Kartografie Praha, Geodézie OnLine, Rubico).

V roce 1992 založil firmu KOFIS, zaměřenou na poskytování služeb v oblasti fotografie a videozáznamů.

Od roku 2000 se zabývá tvorbou publikací encyklopedického charakteru a fotografických knih.

Nejzásadnějším dílem je devítidílná obrazová vlastivědná encyklopedie Český atlas, obsahující dohromady na 30 000 fotografií.

V poslední době se zaměřuje na letecké fotografování z dronů.

Je ženatý a má dvě děti,
Davida (*1992) a Zuzanu (*1996).

kocourek.praha@centrum.cz